INTENSIVE TURKISH LANGUAGE

LIFELONG LEARNING CONTINUING EDUCATION CENTER

INTENSIVE TURKISH LANGUAGE

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2 LEVELS

ADULT TURKISH LEARNERS

FOR ALL AGE GROUPS

INTENSIVE TURKISH LANGUAGE SESSIONS ARE CONDUCTED IN A TURKISH IMMERSION ENVIRONMENT AND DESIGNED TO PROMOTE PROFICIENT USE OF GRAMMAR, VOCABULARY, PRONUNCIATION, SPEAKING, LISTENING, READING, WRITING AND CONVERSATIONAL TURKISH

Purpose of the program:

To gain proficiency in this subject by providing theoretical and practical information on learning Turkish as a foreign language within the framework of the practices at the EUROPEAN LEADERSHIP UNİVERSİTY LIFELONG LEARNING CONTINUING EDUCATION CENTER.

Target group:

Foreigners living in TRNC and foreign students studying at TRNC universities,

Contents:

I. Theoretical Lessons

In the eight-week program, there will be three lesson hours between 09.00 - 12.00 in the 1-2-3-4 sections of the program. 36 theoretical lessons on Mondays, Wednesdays and Fridays; 5-6-7-8 of the program. A total of 24 hours of online theoretical lessons are held on Mondays and Wednesdays, including 6 online lessons. Total lesson with 8 mistakes is 60 hours.

II. Applied Lectures (A1)

Candidates will receive training in a practice class of 36 lessons in total for 4 weeks, including 3 hours of lessons every weekday between 09.00 - 12.00. This training will be carried out at A1 level in the practical teaching of Turkish teachers.

III. Online Theoretical Course (A1)

5-6-7-8. A total of 24 hours of online theoretical lessons are held on Mondays and Wednesdays, including 6 online lessons.

IV. Project

Each candidate will prepare and present a PowerPoint assignment on a topic that will be assigned to him/her in the seventh and eighth week of the program to lecture.

V. Measurement-Evaluation and Certification

A multiple choice test consisting of 40 questions will be administered on the last day of the program. Those who are successful will be given a certificate.

Programın amacı:

AVRUPA LİDERLİK ÜNİVERSİTESİ LIFELONG LEARNING CONTINUING EDUCATION CENTER’ deki uygulamalar çerçevesinde Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik kuramsal ve uygulamalı bilgileri vererek bu konuda yeterlilik kazandırmak.

Hedef kitle:

KKTC’de yaşayan yabancılar ve KKTC üniversitelerinde okuyan yabancı öğrenciler,

İçerik:

I. Teorik Dersler

Sekiz haftalık programda 09.00 – 12.00 saatleri arasında üçer ders saati olmak üzere programın 1-2-3-4. haftaları pazartesi, çarşamba, cuma günleri 36 teorik ders; programın 5-6-7-8. haftaları pazartesi ve çarşamba günleri 6 online ders olmak üzere toplam 24 saat online teorik ders yapılır. 8 hatalık toplam ders 60 saattir.

II. Uygulamalı Ders Anlatımı (A1)

Adaylar hafta içi her gün öğleden önce 09.00 – 12.00 saatleri arasında 3 saat ders olmak üzere 4 haftalık toplam 36 derslik uygulama sınıfında eğitim alacaklardır. Bu eğitim, Türkçe öğretmenlerin uygulamalı ders anlatımında A1 düzeyinde gerçekleştirilecektir.

III. Online Teorik Ders (A1)

5-6-7-8. haftaları pazartesi ve çarşamba günleri 6 online ders olmak üzere toplam 24 saat online teorik ders yapılır.

IV. Örnek Ders Anlatımı

Her bir aday, ders anlatmak üzere programın yedinci ve sekizinci haftasında kendisine verilecek bir konuyu PowerPoint olarak ödev hazırlayıp sunumunu gerçekleştirecektir.

V. Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikalandırma

Programının son ders günü 40 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacaktır. Başarılı olanlara sertifika verilecektir.Elu